4.2
Your Rating
Đánh giá:
4.2
Lượt xem:
3552457
Tên khác:
Dragon Ball; 7 ( Bảy ) Viên Ngọc Rồng
Tác giả:
Hoạ sĩ:
Thể loại:
Loại:
UNDEFINED