3.9
Your Rating
Đánh giá:
3.9
Lượt xem:
1877511
Tên khác:
Shibuya Kingyo - Cá Vàng Sát Thủ
Tác giả:
Hoạ sĩ:
Thể loại:
Loại:
UNDEFINED