3.6
Your Rating
Đánh giá:
3.6
Lượt xem:
2344938
Tên khác:
Pokemon Special; Pokemon adventures; Pokémon Special; Pocket Monster Special
Tác giả:
Hoạ sĩ:
Thể loại:
Loại:
UNDEFINED